Bonding Campaign x Hi’ de Maison

Ở dự án mang tên Bonding, những người sáng tạo muốn truyền tải một thông điệp mãnh liệt hơn bao giờ hết: sức mạnh chính là ở sự kết nối. Dòng chảy kết nối đưa Người kết nối với người, miền xuôi kết nối miền ngược, cả những giá trị văn hoá, truyền thống, bản sắc của các địa phương, của lớp người trước được đến gần hơn với lớp người sau. Chúng giao thoa, hoà quyện, phát triển, cùng nâng đỡ nhau đi lên trở thành những giá trị tinh thần mới.

Art director: Phạm Hoàng Yến

Photographer: Đào Thế Vũ, Nguyễn Văn Hưng

Stylist: Esther B Tram

Model: Thu Thảo, Như Quỳnh

Makeup artist: Ngoc Han Pham, Nguyễn Thu

Retoucher: Thao Ly Ng Supporter: Mỹ Lệ, Bùi Minh Đức

Accessories: LUU VIETANH

Jewlery: Hi’ de Maison

Location: Moc Chau, Viet Nam


Để lại suy nghĩ của bạn ở đây