Các sản phẩm trong bộ sưu tập Summer Chill sử dụng kĩ thuật làm xước bề mặt bạc, tạo hình thủ công hoàn toàn.