Diệp Bất Ly Chi – BST bạc thượng phẩm mùa Tết 2023

“𝗮́𝗻𝗵 𝗰𝗵𝗶𝗲̂̀𝘂 𝘁𝗮̀ 𝗿𝗼̣𝗶 𝗹𝗲̂𝗻 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗯𝗼̂𝗻𝗴 𝗰𝘂́𝗰 đ𝗮̣𝗶 đ𝗼́𝗮 𝘁𝗮̣𝗼 𝗻𝗲̂𝗻 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗱𝗮́𝗻𝗴 𝘃𝗲̉ 𝘁𝗮𝗼 𝗻𝗵𝗮̃ 𝘃𝗮̀ 𝘁𝗵𝘂𝗮̂̀𝗻 𝗸𝗵𝗶𝗲̂́𝘁”

Thời hiện đại, lạc đến Hi’ de Maison, là lạc vào một không gian xưa với những sản phẩm truyền thống được làm theo cách cổ truyền lâu đời, bởi bàn tay tài hoa của những người thợ bạc. Những món đồ hơi hướng ngày xưa ấy, được chúng tôi thiết kế với hoa văn nền nã, phóng khoáng và lối tạo hình thời thượng.
Hình ảnh được sản xuất chỉn chu làm nổi bật từng đường nét bông hoa cúc đại đóa. Đặt tên “Diệp Bất Ly Chi” có nghĩa là hoa nở hoa tàn cánh hoa đều không lìa cành, tượng trưng cho khí chất của người quân tử, của lòng hiếu thảo, sự trường tồn.
Bát ăn cơm, cặp đũa, thìa bạc này được chụp vào ánh hoàng hôn ở Đền Bà Kiệu. Ánh chiều tà rọi lên những bông cúc đại đóa tạo nên một dáng vẻ tao nhã và thuần khiết.

𝑀𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑎̂𝑢 ℎ𝑜̉𝑖 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑔𝑎̣̆𝑝 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑚𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑙𝑎̀ “𝑏𝑎́𝑡 𝑏𝑎̣𝑐, 𝑡ℎ𝑖̀𝑎 𝑏𝑎̣𝑐, đ𝑢̃𝑎 𝑏𝑎̣𝑐 ℎ𝑎𝑦 𝑐ℎ𝑒́𝑛 𝑡𝑟𝑎̀ 𝑏𝑎̣𝑐 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑐𝑜́ 𝑏𝑖̣ đ𝑒𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔?”

𝐶𝑜́ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑢̛̣ 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑎̆́𝑐 𝑐ℎ𝑎̆́𝑛 𝑙𝑎̀: đ𝑜̂̀ 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑏𝑎̣𝑐, 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ đ𝑒𝑛. 𝐵𝑜̛̉𝑖 𝑙𝑒̃ 𝑏𝑎̣𝑐 𝑐𝑜́ 𝑝ℎ𝑎̉𝑛 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑘𝑖𝑚 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑛𝑎̣̆𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑦 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 đ𝑜̣̂𝑐, 𝑛𝑒̂𝑛 𝑠𝑒̃ đ𝑜̂̉𝑖 𝑚𝑎̀𝑢 đ𝑒𝑛 𝑘ℎ𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑥𝑢́𝑐 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 đ𝑜̣̂𝑐. Đ𝑜̣̂ 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑜 𝑡𝑢̛̀ 96-99% 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑡𝑜̂́𝑐 đ𝑜̣̂ 𝑝ℎ𝑎̉𝑛 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̣𝑦. 𝐵𝑎̣𝑐 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑜̂ (𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖̣ 𝑠𝑖 𝑚𝑎̣ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑙𝑜̛́𝑝 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑘𝑖𝑚 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑟𝑎 𝑏𝑒̂𝑛 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖) 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑝ℎ𝑎̉𝑛 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ. Đ𝑒𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑢 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑝ℎ𝑎̉𝑛 𝑢̛́𝑛𝑔 ℎ𝑜́𝑎 ℎ𝑜̣𝑐 𝑔𝑖𝑢̛̃𝑎 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑡𝑜̂́ 𝑏𝑎̣𝑐 -𝐴𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 đ𝑜̣̂𝑐 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡ℎ𝑢̉𝑦 𝑛𝑔𝑎̂𝑛, 𝑐ℎ𝑖̀, 𝑡ℎ𝑎̣𝑐ℎ 𝑡𝑖́𝑛, 𝑡ℎ𝑢𝑜̂́𝑐 𝑡𝑟𝑢̛̀ 𝑠𝑎̂𝑢…𝐵𝑜̛̉𝑖 𝑙𝑒̃ 𝑣𝑖̀ 𝑣𝑎̣̂𝑦, đ𝑜̂̀ 𝑏𝑎̣𝑐 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑣𝑎̂̃𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑣𝑢𝑎 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑐𝑢𝑛𝑔 đ𝑖̀𝑛ℎ 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑚𝑜̣̂𝑡 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑣𝑒̣̂ đ𝑒̂̉ 𝑝ℎ𝑎́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑟𝑎 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 đ𝑜̣̂𝑐 𝑐𝑜́ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑎̆𝑛, 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑢𝑜̂́𝑛𝑔.

Đ𝑜́ 𝑙𝑎̀ đ𝑎̣̆𝑐 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑡𝑜̂́𝑖 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑚𝑎̀ 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑏𝑎̣𝑐 𝑐𝑜́, 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑐𝑎̉ 𝑘𝑖𝑚 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑞𝑢𝑦́ ℎ𝑜̛𝑛 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑣𝑎̀𝑛𝑔 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜́ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑎̣̆𝑐 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑛𝑎̀𝑦. 𝑁𝑒̂𝑛 𝑘ℎ𝑖 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑐𝑢̣ 𝑎̆𝑛 𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑏𝑎̣𝑐, 𝑙𝑎̀ 𝑠𝑒̃ 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑠𝑢̛̣ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑏𝑎̣𝑐 𝑠𝑒̃ 𝑏𝑖̣ đ𝑒𝑛 𝑘ℎ𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑥𝑢́𝑐 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 đ𝑜̣̂𝑐, 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑛 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑠𝑒̃ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑏𝑎̣𝑐.

𝑁𝑒̂́𝑢 𝑠𝑜 𝑠𝑎́𝑛ℎ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂ 𝑙𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑘𝑖𝑚 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑎̂𝑢 𝐴̂𝑢, 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑏𝑜̣̂ 𝑏𝑎́𝑡 𝑡ℎ𝑖̀𝑎 𝑑𝑖̃𝑎 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑘𝑖𝑚 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑛𝑎𝑦 đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 đ𝑜̣̂ 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑏𝑜́𝑛𝑔, 𝑏𝑒̂̀𝑛 đ𝑒̣𝑝. 𝐵𝑎̣𝑐 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑠𝑜 𝑠𝑎́𝑛ℎ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑣𝑒̂̀ 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑛𝑎̀𝑦. 𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑦𝑒̂𝑢 𝑚𝑒̂́𝑛 𝑏𝑎̣𝑐 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 đ𝑜̂̀ 𝑏𝑎̣𝑐 𝑣𝑖̀ 𝑚𝑢̣𝑐 đ𝑖́𝑐ℎ 𝑝ℎ𝑎́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑜̣̂𝑐, 𝑡ℎ𝑎𝑦 𝑣𝑖̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑚𝑜́𝑛 đ𝑜̂̀ 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑏𝑜́𝑛𝑔 𝑚𝑎̃𝑖 𝑚𝑎̃𝑖. 𝑇𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛, 𝑏𝑎̣𝑐 𝑥𝑖̣𝑛 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑐ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑦 𝑏𝑖̣ đ𝑒𝑛, 𝑠𝑒̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑏𝑎𝑛 đ𝑎̂̀𝑢 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 𝑛𝑔𝑜̣𝑛 𝑙𝑢̛̉𝑎 đ𝑒̀𝑛 𝑥𝑖̀ (đ𝑜̂́𝑡 𝑐ℎ𝑎́𝑦 ℎ𝑒̂́𝑡 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑜𝑥𝑖𝑡 đ𝑒𝑛 𝑏𝑒̂𝑛 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖). 𝐶ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑣𝑖̀ 𝑣𝑎̣̂𝑦, đ𝑜̂̀ 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑏𝑎̣𝑐 𝑥𝑖̣𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑒𝑛, 𝑚𝑎̀ 𝑙𝑎̀ đ𝑒𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑏𝑎𝑛 đ𝑎̂̀𝑢.
𝐻𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎̆𝑚 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑖̀𝑛 𝑛𝑎̆𝑚, 𝑏𝑎̣𝑐 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑏𝑎̣𝑐. 𝐶𝑎̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̂𝑢 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑦́.

𝐻𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎̆𝑚 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑖̀𝑛 𝑛𝑎̆𝑚, 𝑏𝑎̣𝑐 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑏𝑎̣𝑐. 𝐶𝑎̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̂𝑢 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑦́.
——–
(84) 0899-168-336
hidemaisonhanoi@gmail.com
114&116 Pho Duc Chinh, Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam

Để lại suy nghĩ của bạn ở đây