Khuyên bạc Hi’ de Maison xuất hiện cùng trang phục ứng dụng kĩ thuật mây tre đan Phú Vinh.

Khi khuyên tai bạc chạm hoa thủ công kết hợp cùng trang phục được ứng dụng kĩ thuật của làng nghề mây tre đan Phú Vinh.
Mentor: Vu Chi Cong
Adviser: Hằng Bùi Nguyễn Tinh
Designer- Stylist: Cao Lan
Photographer: Dũng Phạm
Model: Anh Pham
M.U.A- Hair Stylist: Team Jocelyn Bui

Để lại suy nghĩ của bạn ở đây