Diệp Bất Ly Chi – BST bạc thượng phẩm mùa Tết 2023

“𝗮́𝗻𝗵 𝗰𝗵𝗶𝗲̂̀𝘂 𝘁𝗮̀ 𝗿𝗼̣𝗶 𝗹𝗲̂𝗻 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗯𝗼̂𝗻𝗴 𝗰𝘂́𝗰 đ𝗮̣𝗶 đ𝗼́𝗮 𝘁𝗮̣𝗼 𝗻𝗲̂𝗻 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗱𝗮́𝗻𝗴 𝘃𝗲̉ 𝘁𝗮𝗼 𝗻𝗵𝗮̃ 𝘃𝗮̀ 𝘁𝗵𝘂𝗮̂̀𝗻 𝗸𝗵𝗶𝗲̂́𝘁” Thời hiện đại, lạc đến Hi’ de Maison, là lạc…

Xem thêm